Länsmuseets publicerade rapporter

Hofors kommun

Socknar: Hofors och Torsåker.
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2020:04
Lador i Torsåker

Dokumentation av ängslador
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2016
Ulrika Olsson
  Lador i Torsåker
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:33
Magasinet i Vibyhyttan

Antikvarisk medverkan vid takrenovering
Vibyhyttan 7:3
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Ulrika Olsson
  Magasinet i Vibyhyttan
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:29
Schaktning vid Tjärnäs hytta

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
RAÄ 60:1 & 60:2
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Frida Löjdström
  Schaktning vid Tjärnäs hytta
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:22
Duschen i Vibyhyttan

Antikvarisk medverkan vid renovering av dusch
Vibyhyttan 1:4
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2018
Ulrika Olsson
  Duschen i Vibyhyttan
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2018:17
Vibyhyttan

Arkeologisk schaktningsövervakning
Vibyhyttan 3:9
RAÄ 32:3
Torsåker
Hofors kommun
Gästrikland
2017
Maria Björck
  Vibyhyttan
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2017:18
Hagaskolan i Hofors

Antikvarisk förundersökning
Hagaskolan
Hofors 5:25
Hofors kommun
Gävleborgs län
2017
Ulrika Olsson
  Hagaskolan i Hofors
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:01
Hofors Herrgård

Antikvarisk utredning och möbleringsförslag till herrgårdsbyggnad
Torsåkers socken
Hofors kommun
Gästrikland
2014
Anna Larsdotter
  Hofors Herrgård
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:08
Undantagsstuga och dammvallar

Arkeologiska slutundersökningar
RAÄ 1973, 1977 m.fl.
Torsåkers socken
Gästrikland
2007
Bo Ulfhielm
 Undantagsstuga och dammvallar
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09
Byggnadsvård & sysselsättning

Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt
Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken
Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun
Gästrikland
2010
Erika Åberg
 Byggnadsvård & sysselsättning​
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2009:03
Stenåldern och skogsbruk

En inventering av stenåldersboplatser
Torsåkers socken
Gästrikland
2008
Maria Björck
 Stenåldern och skogsbruk
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:07
Hästboberget och Flyttblocket

Hästboberget – en mesolitisk boplats och Flyttblocket – en fiske- och jaktstation
Slutundersökningar
RAÄ 1589 och 1590
Torsåkers socken
Gästrikland
2007
Maria Björck och Bo Ulfhielm
 Hästboberget och Flyttblocket​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:03
Gårdar i Torsåker

En selektiv byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2007
Ulrika Olsson
 Gårdar i Torsåker​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:06
Bebyggelse i Hofors – en byggnadsinventering

Byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2005–2006
Johannes Kruusi, Ulrika Olsson
 Bebyggelse i Hofors – en byggnadsinventering​
Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:04
Naturgas Mellansverige Avesta/Säter till Gävle

Kulturgeografisk förstudie
Gävle, Sandviken, Hofors, Avesta, Hedemora och Säters kommun
Gävleborgs och Dalarnas län
2006
Maria Björck, Katarina Eriksson, Bo Ulfhielm och Fredrik Sandberg
 Naturgas Mellansverige Avesta/Säter till Gävle​