Idag är jag rom

30 juni –  26 augusti 2018

Välkommen till vernissage:
Lördag 30 juni kl 13–15 

En utställning skapad av en grupp unga romer från Gävles romska förening. De har skapat och reflekterat kring sin romska identitet och vad det innebär att vara rom i Sverige idag.

Utställningen handlar också om drömmar och lusten att skapa.

Romerna har inget eget land och finns spridda över hela världen. De som medverkar i den här utställningen har sitt ursprung i Serbien och de flesta av dem har vuxit upp i Sverige. De har träffats på museet en gång i veckan och skapat tillsammans med museets konstpedagog.  Utställningens titel syftar på valet att visa eller att behöva dölja sin romska identitet, beroende på situationen.

Välkommen att ta del av deras bilder!
 
Romernas ursprung
Romerna har sitt ursprung i Indien på 500-talet. Till Sverige kom de första romerna, det så kallade resandefolket, under 1500-talet. Romerna i Sverige idag har olika ursprung. Större delen av de romer som bor i Sverige kommer från Finland, Östeuropa och från Balkanområdet. Språket, romani chib, finns i flera olika varianter. De flesta romer i världen talar romani chib. Romani chib är ett erkänt nationellt minoritetsspråk i Sverige. I Sverige är fem dialekter erkända: Khelderash, Lovari, Svensk romani och Kaale, Arli/gurbeti.

Visste du att…
...en stor del av våra vanliga ord kommer ifrån romerna? Till exempel tjej, lattjo och jycke.
…skådespelaren Charlie Chaplin som var populär under 1900-talet hade romskt ursprung?

Nationaldagen
Den 8 april 1971 hölls den första romska världskonferensen i London. Det bestämdes då att den 8 april skulle bli den romska nationaldagen, som numera firas varje år.


Plats: Länsmuseet Gävleborg, STUDION, entréplan

Läs mer om utställningen i
Gefle Dagblad
Arbetarbladet