InfoPoint Länsmuseet

Länsmuseet är en InfoPoint. En av flera för Gävleregionen. 

En InfoPoint är en bemannad informationsplats, knuten till ett auktoriserat Turistcenter. På en InfoPoint hittar du broschyrer och kartor över destinationen, och kunnig personal hjälper dig att besvara frågor.

Du känner igen en InfoPoint på det grön/vita auktoriseringsmärket.

Välkommen in på Länsmuseet!

visitgavle.seLänsmuseet med InfoPointflagga.