Kårböle skans – vår utpost mot väster

Välkommen till en miniutställning med föremål från Länsmuseets arkeologiska undersökning av länets enda försvarsskans från 1600-talet.
På initiativ av Kårböle byalag utfördes 2013 en mindre arkeologisk undersökning av Kårböle skans tillsammans med Länsmuseet Gävleborg. En av soldatbostäderna och en del av jordvallen innanför vallgraven undersöktes.

Kårböle ligger strategiskt vid Ljusnan och landsvägen mot Härjedalen. Vägen har gamla anor och gränsen mellan Sverige och Norge gick strax väster om Kårböle. Under medeltiden och in i 1600-talet hörde Härjedalen oftast under norsk-danska kronan. Pilgrimsleden till Nidaros i Norge passerade Kårböle som också har ett kapell med rötter i pilgrimsväsendet.

Kårböle skans ligger på en sandig halvö i Ljusnan, norr om det så kallade Skansberget. Lämningarna efter skansen är cirka 90x60 meter och omges av en vallgrav kantad av en jordvall. Innanför vallarna finns rester efter 76 små så kallade grophus. Flera hus har synliga spår efter murstockar. Där bodde de soldater som för tillfället bemannade skansen.

Vi vet att skansen aldrig använts vid någon strid, men vid ett par perioder under 1600-talet var den bemannad. 1679 övergavs Kårböle skans.

I en miniutställning visas nu resultaten av undersökningen – föremål som speglar soldaternas liv i skansen.
Plats: Färila bibliotek, 21 september–22 oktober 2015.

För info om utställningen och Länsmuseets arkeologiska arbete kontakta Inga Blennå, tel 026-65 56 73 eller maila till inga.blenna@xlm.se
För information om öppettider etc: www.farila.se
Mer om Länsmuseets arkeologiska undersökningar kan du läsa på arkeologernas blogg: www.arkeologigavleborg.blogspot.se
Alla publicerade rapporter från Kulturmiljöavdelningen finns att ladda ned här på vår hemsida: Rapporter från Länsmuseet Gävleborg