Knutte Wester – Plats utan namn

21 oktober 2017 – 7 januari 2018
Länsmuseet Gävleborg


Knutte Westers verk är omskakande och drabbande. De berör oss in i märgen och tvingar oss att reflektera.

I vart och ett finns en berättelse om möten med individer som lever i ett utanförskap, marginaliserade i samhället. Oftast rör det sig om barn: barn på flykt, barn som tvingas leva gömda, barn i hemlösa familjer och barnhemsbarnen som ingen vill ha. Verken växer fram i långsamma processer, i ett nära samspel mellan människor, berättelser och platser.

I utställningen visas bronsskulpturer, foto och film tillsammans med en serie akvareller ur den internationellt uppmärksammade filmen Horungen. Bilder och berättelser från olika tider och platser flätas samman och blir till en, bilden av barndomen som vi alla bär med oss som en inre plats. 

Knutte Wester (f. 1977) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. Han arbetar i flera olika tekniker som film, skulptur, teckning och installation. Inte minst har hans filmer uppmärksammats på filmfestivaler i hela världen.
 

Horungen © Knutte Wester/BUS 2017Foto: Knutte Wester