Konstsalarna

Länsmuseet Gävleborgs konstsamling består av svensk konst från 1600-talet till idag. Med svensk konst menar vi konst skapad av konstnärer som antingen bodde och verkade i Sverige eller svenska konstnärer boende utomlands. Samlingen består till större delen av måleri samt en del fotokonst och skulptur. En stor del av den äldre konsten kommer från fru Antonie Rettigs donation på 1930-talet, i samband med att hon donerade medel till Gävle Stad för museets uppförande.

Museet har nyligen renoverats och våra konstsalar fräschats upp. Konsten sammanhålls i olika tidsepoker och ger ingångar till olika slags teman och berättelser. Våra pedagoger använder konsten tematiskt i sitt arbete med skolklasser och kan skräddarsy visningar på olika teman. Några av väggarna i konstsalarna är målade i kulörer som var vanliga under respektive tidsperiod.
1600 och 1700-tal
Under 1600-talet kom många konstnärer hit från Tyskland, de var kända för sin skicklighet och kom bland annat för att arbeta med porträttmåleri. Under 1700-talet fanns det många skickliga svenska konstnärer som på liknande sätt tog jobb utomlands. Ett par av dessa var Alexander Roslin som tog jobb i Paris och Mikael Dahl som blev hovmålare i England. Ett nyuppsatt verk som vi inte visat tidigare är en målning av Mikael Dahl. Den föreställer en av Queen Annes hovdamer som läser ett nummer av tidskriften the Spectator från 1712. 
1800-tal
I salarna med konst från 1800-talet finns både porträtt, landskaps- och genremåleri. Här finns till exempel ett porträtt av Familjen Garberg, en känd Gävlefamilj som bland annat hade en segelduksfabrik belägen på marken där museet nu finns. Många kända namn som Carl Larsson, Anders Zorn, makarna Georg och Hanna Pauli med flera hittar du här.
1900-tal
Ett rum rymmer konst från tidigt 1900-tal med olika stilar och ismer representerade. Här hittar du konstnärer ur både Halmstadgruppen och Göteborgskoloristerna tillsammans med konstnärer som Leander Engström, Sigrid Hjertén med flera. Ett mindre rum är ägnat åt politisk konst från 1960 och 1970-talen. På plan 3 högst upp i huset finns den moderna och samtida konsten. Verk av unga samtida konstnärer varav flera från Gävleborgs län hittar du på detta våningsplan.