Målning, konst

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss! 

Kan vi hjälpa dig på något sätt, har du synpunkter på vår verksamhet eller kanske goda idéer för samverkan?
Specialområden kursiverat.

OBS! Lediga tjänster utannonseras. Vi besvarar inte spontanansökningar.

Reception: 026-65 56 35

Bokningar: bokning@xlm.se
Faktarum och arkiv: faktarum@xlm.se
Museibutiken: butiken@xlm.se
Bildbyrån: bildbyran@xlm.se
Samlingarna: samlingarna@xlm.se
Besöks- och postadress:
Länsmuseet Gävleborg
Södra Strandgatan 20
802 50 Gävle

E-post: lansmuseetgavleborg@xlm.se​
Faktureringsadress:
fakturaservice@xlm.se
Observera att 30 dagars betalningsvillkor gäller vid fakturering.


Organisationsnr 885000-7413
VAT-nr SE885000741301
Bankgiro 507-0503
IBAN SE41 8000 0810 3490 3944 7355
Bankens BIC SWEDSESS  

Övergripande museifrågor

Hans Lindholm Öjmyr
Museichef
073-920 13 01
hans.ojmyr@xlm.se

Ekonomi

Victoria Svensson
Ekonom
026-65 56 79
073-920 13 79
victoria.svensson@xlm.se

Byggnadsvård och arkeologi

Maria Björck
Avdelningschef Kulturmiljö / arkeolog
026-65 56 45
maria.bjorck@xlm.se
Stenålder, skogliga lämninga
Inga Blennå
Antikvarie / arkeolog
026-65 56 73
073-920 13 73
inga.blenna@xlm.se
Stenålder, skogliga lämningar
Daniel Olsson
Byggnadsantikvarie
026-65 56 72
073-920 13 72
daniel.olsson@xlm.se
Kontaktperson för: Ovanåker, Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs
Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie / programansvarig
026-65 56 34
073-920 13 34
ulrika.olsson@xlm.se
Kontaktperson för: Gävle, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Söderhamn
Anders Altner
Antikvarie / arkeolog
026-65 56 11
073-920 13 11
anders.altner@xlm.se
Stadsarkeologi, ben, järnålder
Kerstin Westrin
Antikvarie / arkeolog
073-593 71 52
kerstin.westrin@xlm.se
Inventering/utredning, stenålder

Föremål, konst och foto

Anki Börjeson
Avdelningschef
026-65 56 75
anki.borjeson@xlm.se
Föremålssamlingen, foto, lån, förvärv
Anna Larsdotter
Antikvarie
026-65 56 36
073-920 13 36
anna.larsdotter@xlm.se
Föremålssamlingen
Sofia Hedén
Arkivarie
026-65 56 27
073-920 13 27
sofia.heden@xlm.se
Arkiv, bibliotek, faktarum
Kristina Lindkvist 
Konstintendent
026-65 56 03
073-920 13 03
kristina.lindkvist@xlm.se
Konstsamling, depositioner och utlån​

Pedagogik, utställningar  och program

Ingela Broström
Avdelningschef publik verksamhet / byggnads­antikvarie
026-65 56 66
073-920 13 66
ingela.brostrom@xlm.se
Utställningar, kulturhistoria, Hälsingegårdar, tapeter/väggmåleri
Ingela Jönsson Linke
Intendent/konstpedagog
026-65 56 67
073-920 13 67
ingela.j.linke@xlm.se
Pedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, utställningar
Richard Schill
Intendent / kulturmiljöpedagog
026-65 56 76
073-920 13 76
richard.schill@xlm.se
Kulturmiljöpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, förhistoria
Ulrika Olsson
Byggnadsantikvarie / programansvarig
026-65 56 34
073-920 13 34
ulrika.olsson@xlm.se
Programverksamhet

Kommunikation

Jonas Westlund 
Kommunikatör / mediaproducent
073-920 13 70
jonas.westlund@xlm.se

Butik och kafé

Eva Österberg
Samordnare Kundservice
026-65 56 33
073-920 13 33
eva.osterberg@xlm.se
Museivärd, butik
Elisabet Olinder
Caféansvarig
026-65 56 71
073-920 13 71
elisabet.olinder@xlm.se
Museivärd, kafé

Transport och leverans

Jonas Ullberg
Museitekniker / utställningar
026-65 56 74
073-920 13 74
jonas.ullberg@xlm.se

Gävle musei vänner

Per Mårsell 
Ordförande
070-554 59 23
per.marsell@gmail.com

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Elisabeth Eriksson
Hembygdskonsulent
026-65 56 26
073-920 13 26
elisabeth.eriksson@xlm.se