Landstormen rycker ut i augusti 1914

Landstormen var till för hemortens försvar samt till skydd för särskilt hotade platser. Den utgjordes av värnpliktsarméns äldsta årsklasser och fick inte föras utanför eget och angränsande område. Utbildningen omfattade i bästa fall fem dagar. Befälen var från början frivilliga, som gått en kortare befälsutbildning.

Det är svårt att säga hur lång tjänstgöringen var för en enskild landstormsman. Det kunde dröja olika länge beroende på var i landet man befann sig. I princip kunde man tjänstgöra från inkallelsen till oktober.

Interiör från utställning - visar skyttegravskrig
Landstormsmän samlas i Sätra backe 1914. Till höger bakom trädet skymtar Brorsborg (rivet 1980). 
I mitten ”Sätra kvarn” och till vänster slakteriet. Foto: Carl Larssons fotoateljé.​


Brynässkolan. 2 augusti 1914
Mobiliseringsdagen utanför Brynässkolan. Landstormen samlas. (2 augusti 1914.)​

Centralstationen i Gävle, 1914.​
Landstormen utanför Centralstationen i Gävle, 1914.​

Vaktpost på järnvägsbro i Gävle, 1914
Vaktpost på järnvägsbro i Gävle, 1914. Foto: Carl Larssons fotoateljé.

Utkiken vid Huseliiharen, Engesberg.
Utkiken vid Huseliiharen, Engesberg.

Avlösningspatrull landstiger. Avlösningspatrull landstiger.

Patrullbåt vid Trödje.​
Patrullbåt vid Trödje.​

Första inryckningsdagen för landstormen vid Kungsbäck, I 14.​
Första inryckningsdagen för landstormen vid Kungsbäck, I 14.​

Södra Flickskolan (Islandsskolan).​
Matbord och utspisning av landstormsmän vid Södra Flickskolan (Islandsskolan).​

Proviantering vid Limön.
Proviantering vid Limön.

Kustbevakning Furuskär.
Kustbevakning Furuskär
Kustbevakning Furuskär.


Landstormsmän samlas i Hagaström
Landstormsmän samlas i Hagaström.

Säljemar utanför Gävle Landstormen bevakar vid Säljemar utanför Gävle.​