Länsmuseet vill bygga en Lekpark!

Nu visar vi teckningar och förslag i Studion. Kom och titta och lämna dina idéer!
11 december 2019 - 26 januari 2020
Studion är museets utställningsrum för barn och unga.


Kom gärna med dina idéer och förslag till oss:
När museet är öppet, kom in och prata med värdarna i entrén
Mail: lansmuseetgavleborg@xlm.se Instagram eller Facebook


Lekpark i Länsmuseet Gävleborgs trädgård?
 
Länsmuseet Gävleborg har ett fantastiskt läge med en stor trädgård längs med ån i centrala Gävle.
Vi tror att detta är rätt plats för en kreativ lekpark.
 
Den ska stimulera framtidens Gävleborgsbor till att bli lekfulla, glada och innovativa medborgare.
 
Därtill ska det bli Sveriges roligaste lekpark.
 
Lekparken ska ha tema Gävle och Gävleborg och vara lika mycket inriktad mot lärande som lek. Kanske finns där en fiskebåt där barnen får ösa strömming, en industri med (ganska) tunga säckar att dra upp i rep, en hälsingegård, en hockeyrink i miniformat eller en jättelik kaffeservis.
 
Lekparkens landskap ska samverka med trädgårdens ytor och kullar. Växter ska utgöra en viktig del, både att titta på och att leka mellan. Vinbärsbuskar, päron- och plommonträd ger bär och frukt men skapar också dungar, mystiska krypgångar och annat som bidrar till upplevelsen av ett äventyr. I parken finns också växter som doftar gott, ser roliga ut, gillas av bin och fjärilar eller är bra på något annat sätt. Lekparken ska vara härlig i alla väder. Där finns sittbänkar och skyddande tak för regniga dagar och på vintern tillkommer en liten pulkabacke.
 
Lekparken kan bara bli verklighet om flera parter är engagerade.
 
Vi vill att så många som möjligt hör av sig med sina idéer och önskemål inför en framtida lekpark. I första hand är det naturligtvis barnens röster vi vill höra, men föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och andra vuxna är också välkomna med sina önskningar.
 
Torsdag den 19 september sätter vi upp en skylt i museets trädgård. Tillsammans med en liten film i sociala medier blir det startskottet för projektet.
 
Hur går vi sedan vidare?
 
Svaret är att vi inte riktigt vet, men ett är säkert och det är att många parter måste hjälpa till. Lekparkens innehåll ska gestaltas av barn med hjälp av en konstnär, en arkitekt, en landskapsarkitekt och en trädgårdsmästare. Frågor om säkerhet, bygglov, ekonomi och annat tas om hand om av en projektgrupp.
 
Och ekonomin då?
 
Om tillräckligt många tror på idén om en lekpark i Länsmuseet Gävleborgs trädgård så går projektet att förverkliga. Någon kan avsätta sin tid, en annan låna ut en grävskopa och en tredje skänka växter och plantor. Vi kommer att leta efter medel i stiftelser och fonder och hoppas också att näringslivet är intresserat av att delta. Kanske kan vi kalla det ett crowd funding projekt.
 
Hans Öjmyr
Länsmuseichef
Hans.ojmyr@xlm.se
073 9201301
Barnteckning föreställande en lekpark.
Pojke som pratar om lekpark
Länsmuseets trädgård och plats för Lekpark.