Multiversum

1 december 2018 – 3 februari 2019

En mångdimensionell utställning av konstnären Åsa Langert och tonsättaren Jens Hedman.

Multiversum aktiverar syn, hörsel, känsel och rumsuppfattning. Här blandas musik, bild och tredimensionella verk som kan upplevas av alla oavsett ålder, bakgrund och eventuella funktionsvariationer. Har man till exempel nedsatt hörsel upplevs utställningen med syn och känsel.

Multiversum erbjuder en utställningsupplevelse för alla sinnen.

Plats: Länsmuseet Gävleborg, tillfälliga utställningar entréplan​


Under december 2018 och en bit in på 2019 kommer utställningen Multiversum att visas här på Länsmuseet Gävleborg. En multisensorisk konstupplevelse av ljud, form och färg, där färgens och linjens rena kraft manifesteras i större tredimensionella ljudverk, målningar och skulpturer vibrerande likt stora högtalarmembran omslutna av en mångkanalig elekroakustisk upplevelse i surround. En audiovisuell installation, en oas av färg‐ och ljudenergi, att omslutas och uppfyllas av, vila i samt fysiskt interagera i.

Det minimalistiska uttryck som är kännetecknande för de båda konstnärerna möts och korsbefruktas nu, för första gången sedan Kulturhuvudstad Stockholm 1998, i denna utställning speciellt utformad för Länsmuseet Gävleborg där den får sitt uruppförande.

Utgångspunkten för utställningen är människans fysiska och mentala plats i rymden, hennes förhållningssätt till det och rörelse i det. Konstnärernas delade intresse för sinnenas perception av färg, form och ljud resulterar här i ett konstnärligt möte som i delar även riktar sig speciellt till människor med syn, hörsel eller neuropsykologiska funktionsnedsättningar.


Åsa Langert är verksam som konstnär med ett flertal utställningar bakom sig både i Sverige och internationellt. Hon arbetar i en konkret / icke föreställande tradition där verken är befriade från alla föreställande, symboliska och abstraherade inslag. Intresset cirklar kring linjens lekfulla sprängkraft i dynamisk rörelse / balans och färgernas känslomässiga kommunikation.

Jens Hedman är en internationellt etablerad tonsättare och ljudkonstnär som tilldelats ett flertal priser för sina verk. Hans musik och ljudkonst, som utforskar rumslighet, rörelse och klang, har framförs vid festivaler, i radio och på museer runt om i världen. Hedman ingår även i Spatial Opera Company och Sidén Hedman duo som båda arbetar med att utveckla den traditionella konsertformen.