Ohtsedidh
Samiska kulturyttringar i Mellansverige

30 november 2020 – tills vidare
Vandringsutställning i Folkets hus Hofors


Under mycket lång tid har det bott samer i Gästrikland och Hälsingland. Hur länge är det ingen som vet. I maj 1732 reste naturforskaren Carl von Linné genom Jättendal i norra Hälsingland. Där mötte han sju samer och en renhjord. Linné blev förvånad att finna samer så långt söderut, men samerna berättade att de var födda i Hälsingland och tänkte bo kvar där hela sitt liv. Det är en tidig nedtecknade berättelse om samer i Gävleborg.

Samer är inte bara ett nomadiserande och renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser. Utställningen Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige berättar en del av dessa mindre kända historier: om vinterbetesland för renar långt nere i Mellansverige, om samerna som skickliga hantverkare och om yrkesgruppen ”sockenlappar”. Utställningen visar också hur vi idag kan hitta spår i landskapet av ett folk som med sitt respektfulla förhållningssätt till naturen har rört sig lätt och försiktigt i markerna.

Ohtsedidh – Samiska kulturyttringar i Mellansverige  är en vandringsutställning som har producerats i samarbete mellan Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, Länsmuseet Gävleborg, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Pedagogiskt material
Som komplement till utställningen finns ett pedagogiskt material som stöder lärare i undervisningen om den samiska kulturen, och synliggör historien om en långvarig samisk närvaro i det mellansvenska området. En historia som ör okänd för de flesta. 
www.ohtsedidh.se/foer-skolan/ 

Utställningen kommer att turnera på olika platser i Gävleborg under 2020–2021.

www.ohtsedidh.se

Plats: Folkets hus Hofors
Öppettider: Måndag–torsdag 9–17, fredag 9–16.
www.folketshushofors.se
Affisch i samiska flaggans kulörer rött, blått och gult. Foton på olika typer av samiskt hantverk.


Två svartvita foton med länk till arbetsmaterial.