Öppen graffitivägg på museets tomt

Graffitiväggen 2020

22 april byggdes graffitiväggen upp och du är välkommen att måla.


Varje sommar sätter vi upp en laglig graffitivägg på museets tomt. Alla är välkomna att måla på den – ta med egen färg. Konstformen är snabb och verk målas över med nya. Det är väldigt roligt att ta del av målningarna, så tagga dem gärna med #graffitiartgavleborg på Instagram, så finns de på så vis kvar för framtiden!

Länsmuseet arbetar med graffiti som konstform sedan många år. I våra samlingar har vi ett antal graffitiverk och vi har haft flera utställningar, föredrag och workshops på temat.

I museets tillgängliga entré kan alla ta del av ett graffitiverk som skapades inför museets nyinvigning hösten 2017. Målningen är skapad av Johan Nyström, Johan Hörberg och Johan Nora, samtliga från Gävle. Inspiration till målningen är hämtad från 1970-talets amerikanska graffiti med kraftigt uppförstorade former.

Länk till bildgalleri med exempel från graffitiväggen 

 
Museets graffitivägg ute på tomten med två synliga målade ytor.

Museets tomt med museets tekniker som bygger upp graffitiväggen.
22 april byggde museets tekniker upp den lagliga graffitiväggen på museets tomt – ett säkert vårtecken!