Länsmuseets publikationer

Böcker och skrifter

Länsmuseet Gävleborg ger ut böcker och skrifter som rör bland annat konst, kulturhistoria, samhälle och kulturmiljövård. Många av publikationerna är producerade i samverkan med andra aktörer. ​

Vill du komma i kontakt med Länsmuseet Gävleborgs förlag, kontakta:
Maria Zetterström
Telefon 026-65 56 04 
E-post: maria.zetterstrom@xlm.se 
Postadress: Länsmuseet Gävleborgs Förlag, Box 746, 801 28 Gävle

Länk till museets utbud av böcker och skrifter

Ett urval böcker utgivna på Länsmuseet Gävleborgs förlag

Länsmuseets rapportserie – kulturmiljö

De mer omfattande arbetena som Länsmuseets arkeologer och byggnadsantikvarier utför dokumenterar vi i form av en skriftlig rapport. Rapporter från 2004 och fram till idag kan du ladda ner i digitalt format. 

Länk till länsmuseets nedladdningsbara kulturmiljörapporter 

Om du vill ha en rapport i tryckt form – maila ditt önskemål till lansmuseetgavleborg@xlm.se så printar vi ut och skickar dig rapporten till självkostnadspris.
Några av museets kulturmiljörapporter utspridda på en bordsyta.