Länsmuseets publikationer

Böcker och skrifter

Länsmuseet Gävleborg ger ut böcker och skrifter som rör bland annat konst, kulturhistoria, samhälle och kulturmiljövård. Många av publikationerna är producerade i samverkan med andra aktörer. ​

Vill du komma i kontakt med Länsmuseet Gävleborgs förlag, kontakta:
Maria Zetterström maria.zetterstrom@xlm.se 

Länk till museets utbud av böcker och skrifter

Ett urval böcker utgivna på Länsmuseet Gävleborgs förlag

Länsmuseets rapportserie

Länsmuseets rapportserie innefattar rapporter inom museets verksamhetsområden arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, etnologi, konst- och kulturhistoria.
Rapporter från 2004 och fram till idag kan du ladda ner i digitalt format. 

Länk till länsmuseets nedladdningsbara rapporter 

Om du vill ha en rapport i tryckt form – maila ditt önskemål till lansmuseetgavleborg@xlm.se så printar vi ut och skickar dig rapporten till självkostnadspris.
Några av museets kulturmiljörapporter utspridda på en bordsyta.