Rettigs Konstnärsstipendium 2019
tilldelas

Josefin Lindskog

Juryns motivering

Josefin Lindskogs arbeten har en etsande skärpa. I hennes monumentala teckningar genomströmmas kropparna av de starka krafter som uppstår i spänningen mellan yttre och inre krav – mellan det personliga och det politiska. Bilderna synliggör hur livet och samhället sätter sina spår, men gestaltar också motståndets nödvändighet och möjligheter. Ljuset som exponerar kropparna är avslöjande och obarmhärtigt, samtidigt som beslöjande tyger döljer och skyddar. De anspända kropparna rymmer en stillhet som leder tanken till antika marmorskulpturer och bidrar till bildernas lika dynamiska som oroande dubbelhet.

Om Josefin Lindskog

Josefin Lindskog är född 1980, uppvuxen och verksam i Stockholm. Hon har dubbla examina; kandidatexamen i textil konst från Konstfack 2007 och ytterligare en kandidatexamen i scenografi och kostymdesign från Dramatiska institutet 2010. Josefin Lindskog arbetar med teckning i stora format och skulptur/textila verk med utgångspunkt från kroppen. Hon är även verksam som scenograf.
www.josefinlindskog.se

”Jag kan vara mamma och konstnär” säger jag till mej själv varje dag. Men tvivlar varje sekund, och lyfter mina döttrars styrka så att de aldrig ska behöva tvivla. Inlärd att vara i ständig beredskap för att tillfredsställa omgivningens behov kämpar jag för mitt eget utrymme.

I konsten får jag kräva mitt eget utrymme för att bearbeta rädslan inför livet, framtiden, vardagen och döden. Min existens blir förnimbar genom kameran och verklig på pappret via pennan. Det är ett obehagligt möte, men nödvändigt. Jag letar efter mina egna konturer, förstorar och återskapar. Det handlar om att leva och överleva, om kaos och tillit, att ha kontroll och förlora den, att ta plats med sin kropp och sin existens. 

Helt emot all praktisk rimlighet fortsätter jag. Jag måste vara konstnär för att inte implodera.

Stipendieutställning
Josefin Lindskogs stipendieutställning "Ser du mig nu" visas på Länsmuseet Gävleborg 13 juni – 30 augusti 2020.
Utställningen öppnade utan vernissage lördag 13 juni.
Mer om utställningen Ser du mig nu
Josefin Lindskog


Om Rettigs Konstnärs­stipendium 

Länsmuseet Gävleborg, Rettig Capital och Per Christian Rettig & Co har tillsammans instiftat Rettigs Konstnärsstipendium. Stipendiet delas ut vartannat år till en konstnär som är verksam i Sverige och i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Utöver stipendiesumman på 50 000 kr erbjuds stipendiaten en utställning på Länsmuseet Gävleborg. Nästa gång stipendiet utlyses är 2021.

Stipendiejuryn består av representanter från Länsmuseet Gävleborg och de båda företagen samt FD Niclas Östlind, curator och lektor vid Akademin Valand.

Länsmuseet Gävleborg äger en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. Samlingen har sin grund i en donation 1933 från John och Antonie Rettig, Gävle. Donationen omfattade även medel för att bygga museet, som slog upp portarna för publiken den 29 september 1940.

Museets konstsamling vidareutvecklas kontinuerligt genom gåvor och inköp och är en viktig bas för Länsmuseets pedagogiska verksamhet. Stipendiet syftar till att fortlöpande lyfta fram aktuell konst som ger museets besökare tillfälle att reflektera över samtidens frågor.

För mer information, kontakta:
Ingela Broström, 026-655666, ingela.brostrom@xlm.se
Kristina Lindkvist, 026-655603, kristina.lindkvist@xlm.se
Rettigs Konstnärsstipendium - Länsmuseet Gävleborg

Rettigs Konstnärsstipendium 2017

Ella Tillema

Juryns motivering

Med ett rakt och kompromisslöst tilltal förenar Ella Tillema det poetiska och det aktivistiska. Hennes konstnärskap tar sig an brännande frågor om samtid och framtid. I fokus står systemet och hur vi kan mobilisera motstånd mot dess förtryckande mekanismer. Det sårbara hos människor och landskap är ett återkommande motiv i Ella Tillemas måleri. Målningarna används i installationer som omsluter betraktaren och öppnar sinnena för existentiella bråddjup. De politiskt brännande ämnena återkommer både i Tillemas textbaserade arbeten, skapade med humorn som vapen i pamflettens tillgängliga form, och i hennes musik med punken som stark klangbotten.

Om Ella Tillema

Ella Tillema är född 1983 i Stockholm. Hon är numera verksam i Malmö, där hon tog sin magisterexamen i fri konst vid Malmö Konsthögskola 2010. Ella Tillema arbetar med figurativt oljemåleri i stora format, men också med text, screentryck och musik.
http://www.ellatillema.se/

- Det viktigaste för mig är att jag kan använda min konst för att berätta. Jag vill berätta om det som sker i mig när jag ser på vår samtid. När jag målar bearbetar jag min sorg över den här jävla världen och vår destruktiva civilisation. Jag behöver min konst för att kunna sätta mig själv i relation till världens tillstånd och ifrågasätta det jag ser.  
Då känner jag mig mindre ensam.


Stipendieutställning
Stipendieutställningen fick namnet "Du är inte ensam" och visades på länsmuseet 2 mars –12 maj 2019. 
►​ Läs mer 

Rettigs Konstnärsstipendium 2015 

Knutte Wester 

Juryns motivering
Knutte Westers arbeten rymmer en empati som berör på djupet och hans tillvägagångssätt skapar en stark trovärdighet. Hans filmer och skulpturer bygger på ett långt och nära samarbete med de individer, vilkas liv och situation han gestaltar.

I sin konst visar Knutte Wester hur människan är beroende av yttre händelser och historiens krafter. Verken bidrar till en ökad förståelse för utsatta individers situationer och i sin strävan att påverka sakernas tillstånd börjar han med att med att låta sig själv förändras.
Om Knutte Wester
Konstnären Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Westers konstnärskap är helt färgat av deras berättelser och livsöden. Genom dem belyser han vikten av att lämna avtryck. Wester blottlägger spåren som blir kvar när en människa, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar en plats.

Knutte Wester (född 1977) är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.

www.knuttewester.se
Stipendieutställning
Stipendieutställning fick namnet "Plats utan namn" och visades på länsmuseet 21 oktober 2017 – 7 januari 2018. 
►​ Läs mer