Rettigs Konstnärs­stipendium

Länsmuseet Gävleborg, Rettig Capital och Per Christian Rettig & Co har tillsammans instiftat Rettigs Konstnärsstipendium. Stipendiet delas ut vartannat år sedan 2015. Stipendiesumman är 50 000 kronor och tilldelas en konstnär som är verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på Länsmuseet Gävleborg. 2015 års stipendium tilldelades Knutte Wester, vars idébaserade konst främst består av skulptur, film och projekt där han samarbetar med utsatta individer på olika platser i världen.

Länsmuseet Gävleborg äger en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. Samlingen har sin grund i en donation 1933 från John och Antonie Rettig, Gävle. Donationen omfattade även medel för att bygga museet, som slog upp portarna för publiken den 29 september 1940.

Museets konstsamling vidareutvecklas kontinuerligt genom gåvor och inköp och är en viktig bas för Länsmuseets pedagogiska verksamhet. Stipendiet syftar till att fortlöpande lyfta fram aktuell konst som ger museets besökare tillfälle att reflektera över samtidens frågor.


Sök stipendium 2017

Sista ansökningsdag den 8 maj 2017.
OBS! Ansökan kan endast ske via detta formulär.

Ansök här


Kontaktpersoner på Länsmuseet Gävleborg

Kristina Lindkvist:
kristina.lindkvist@xlm.se
Tfn: 026-65 56 03

Ingela Broström:
ingela.brostrom@xlm.se
Tfn: 026-65 56 66

Konstnären Knutte Wester mottar 2015 års konstnärsstipendium på Länsmuseet Gävleborg
Knutte Wester


Rettigs konstnärsstipendiat 2015

Juryns motivering

Knutte Westers arbeten rymmer en empati som berör på djupet och hans tillvägagångssätt skapar en stark trovärdighet. Hans filmer och skulpturer bygger på ett långt och nära samarbete med de individer, vilkas liv och situation han gestaltar.

I sin konst visar Knutte Wester hur människan är beroende av yttre händelser och historiens krafter. Verken bidrar till en ökad förståelse för utsatta individers situationer och i sin strävan att påverka sakernas tillstånd börjar han med att med att låta sig själv förändras.
 

Om Knutte Wester

Konstnären Knutte Wester skildrar samhällets otillräckligheter genom att arbeta tillsammans med människor som på olika sätt drabbats av systematisk orättvisa. Ofta inleds Westers projekt med att han flyttar sin verksamhet till en plats där individer lever långt borta ifrån en medial radar, som barnhem eller flyktingförläggningar. Väl på plats bjuder han in till en öppen ateljéverksamhet där skapandeprocessen sker i tätt samarbete med de människor som verken sedan handlar om. På så vis skapas en plattform där de som sällan blir hörda får en röst; de är flyktingbarn, asylsökande eller barnhemsbarn.

Knutte Westers konstnärskap är helt färgat av deras berättelser och livsöden. Genom dem belyser han vikten av att lämna avtryck. Wester blottlägger spåren som blir kvar när en människa, frivilligt eller ofrivilligt, lämnar en plats.

Knutte Wester (född 1977) är utbildad på Konsthögskolan i Umeå och har deltagit i flera grupp- och separatutställningar, bland annat i Moskva, Johannesburg, Gdansk, Stockholm, Västerås och Linköping.

www.knuttewester.se

Rettigs Konstnärsstipendium - Länsmuseet Gävleborg