Ryssen kommer – Axmar 1721

1 juli–20 augusti 2017
Axmar bruk


Utställningen skildrar den historiska händelsen, dess efterverkningar och de inblandade parterna.
Intressanta platser i området finns utmärkta.  Se historiska föremål, reproduktioner och bilder.
 
På Kristi Himmelsfärdsdag 1721 påbörjade den ryska galärflottan sin tredje attack på Sverige sedan Karl XII:s död. Större delen av Axmar bruk lades i aska; masugnen, en hammare, herrgården med kringliggande ekonomibyggnader, sjöbodar och bostäder brändes.  Den ryska flottan fortsatte därefter att härja längs resten av Norrlandskusten.
 
Förstörelsen av bruket den 18 maj 1721 har satt sin prägel på området. Flera platser bär ännu namn efter händelserna, och arkeologiska fynd går att knyta till den ryska närvaron. Bruket reste sig ur askan genom patron Brita Behms förtjänst, ”Järn-Brita” även kallad. 

Produktion: Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och Föreningen Hyttan

Plats: Båthuset i Axmar bruks hamn.

För mer information om öppettider etc. besök Axmar bruks hemsida: www.axmarbruk.se