Så hanterar Länsmuseet Gävleborg risken för coronavirus

Länsmuseet Gävleborg följer Folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs råd och rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset.

Museet är öppet men med vissa begränsningar

  • Alla visningar och programpunkter i museet är inställda.
  • Bokningar av visningar och lokaler är inställda.
  • Faktarummet är obemannat.
  • Ateljéerna är stängda.
  • VR-rummet är stängt.
  • Inga nya utställningar öppnar tills vidare.

Museet följer händelseutvecklingen noga och uppdaterar kontinuerligt sin information.

Museet är tillgängligt digitalt
Visningar, foton och mycket annat hittar du på
 
Digitalt museum, digitaltmuseum.se
Facebook
Instagram
Youtube

Håll dig uppdaterad!
Vi uppmanar våra besökare att hålla sig uppdaterade via säkra källor och officiella kanaler:
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation.se
1177.se 
Region Gävleborg

Info från museibutik och kafé:
Vi släpper in ett sällskap i taget i museibutiken. 
Personalen serverar fika över disk och fikaborden
är väl utspridda i foajén.

/Hans Öjmyr, Länsmuseichef