Människor målar med akvarellfärger - Länsmuseet Gävleborg

Samarbeten och projekt

Människan är i rörelse och har alltid varit i rörelse. Samhället förändras ständigt – och blir historia. Vilka frågor är angelägna för människor i vårt län idag? Hur kan historien hjälpa oss att ge perspektiv på utvecklingen? 

Länsmuseet arbetar gärna med frågor där samtid och dåtid kan mötas. Tillsammans med länsinvånarna, forskare, konstnärer, ungdomsgrupper, byalag, kulturaktörer, pensionärsföreningar, hembygdsrörelsen och många andra undersöker vi länets samtida frågor. I arbetet hjälps vi åt att bredda vår gemensamma historia och lyfta fram fler och helt nya berättelser. 

Vi vill också skapa utrymme för människor att utforska sina kreativa förmågor. Genom reflektion och skapande kan vi tillsammans hitta nya uttrycksformer och nya tankar.

Här berättar vi om några aktuella arbeten. Om du har idéer om samarbeten så är du välkommen att ta kontakt med oss!

Länk till kontaktinformation.

Här får du några exempel på projekt som Länsmuseet arbetat med de senaste åren:

Att komma till ön med skatten är inget äventyr

Så heter projektet där fantasin får styra och där barn som skriver och talar arabiska deltar i skrivarworkshops tillsammans med den syriske barnboksförfattaren Baree Khalil. I projektet träffas barngrupper för att prata, berätta och skapa på olika platser runt om i länet. Projektet har drivits av Gävles unga i samarbete med bland andra Länsmuseet Gävleborg. Museets fotograf Tomas Jakobsson och konstpedagog Ingela Jönsson har medverkat. Barnen har skrivit texter om sina erfarenheter och tankar kring krig, flykt och att komma till ett nytt land. Till texterna har barnen även skapat bilder. 

Parallellt har liknande skrivarworkshops ägt rum på olika platser i Syrien med hjälp av volontärer. När projektet är färdigt väntas över 100 barn i åldrarna sju till tretton år att ha deltagit i Sverige och Syrien. Arbetet i projektet dokumenteras och tanken är att det ska bli en bok på arabiska och svenska. Boken ska fungera som ett verktyg för att samtala om barns perspektiv på krig. 

Kontaktperson: Ingela Jönsson Linke, telefon: 026-65 56 67, e-post: ingela.j.linke@xlm.se

Länk till artikel (Gefle Dagblad 160507)
Baree Khalil, barnboksförfattaren sitter med tre flickor runt ett bord - Länsmuseet Gävleborg

Motbilder

Mindre industriorter beskrivs ofta negativt. Invånarna sägs lida av ”bruksanda” och de som ”bor kvar” betraktas med skepsis. De industriella miljöerna har lämnats att förfalla och riskerar att rubba stolthet och självbild på orten. Maria Vallström, docent i etnologi, och fotografen Lennart Engström har intervjuat och fotograferat människor med skiftande bakgrunder som bor i Ljusne, Hofors eller Norrsundet. Sammantaget ger deras berättelser en helt annan bild av dessa orter än vad som brukar synas i det offentliga samtalet.

Länsmuseet gav 2014 ut boken "Motbilder – om samhällsförändring och migration på mindre orter" som finns att beställa från museets butik.

Länk till beställning
Ungdomar och ledare sitter tillsammans på en rund ljusgrön soffa. Foto Lennart Engström.

Vem äger berättelserna?

Vilka berättelser förknippar vi idag med till exempel Järnriket och Hälsingegårdarna? Vems röster är det vi hör när vi lyssnar till historien? Känner du igen dig i berättelserna om våra gemensamma kulturarv? Eller gör du inte det? I ett gemensamt arbete undersöker Arkiv Gävleborg, Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg länets kulturarvsberättelser på olika sätt. Vårt syfte är att skapa utrymme för nya berättelser. Några av temana i arbetet har varit romernas kulturarv, klasskampen på landsbygden, järnframställningen i Hälsingland och världsarvets förhållande till industri och modernitet.

Du kan ladda ner våra projektrapporter här om du vill läsa vad vi har kommit fram till i projektet ”Vem äger berättelserna?”.

Länk till projektrapporterna
Man rättar till timmerstockar på en hög välta, Strömsbruk 12 september 1953 - Länsmuseet Gävleborg

Avtryck

Hur påverkas självbilden hos ungdomar som växer upp på platser som ofta beskrivs negativt av utomstående? I projektet Avtryck – identitet och plats i centrum av periferin har ett 80-tal unga människor på fyra olika platser fått berätta om sin verklighet och sin bild av jaget, platsen och framtiden. Platserna var Ljusne i Söderhamns kommun, Norrsundet i Gävle kommun, Hofors i Hofors kommun och Alby i Botkyrka kommun. I arbetet har ungdomarna samtalat och gestaltat sina berättelser i fysiska och digitala rum. Ungdomarna gav även föreställningar för allmänheten och högstadieskolor på var och en av de fyra platserna.

Kultur på recept

Länsmuseet har på uppdrag av Region Gävleboerg genomfört en pilotstudie för att erbjuda kultur som en del i rehabiliteringen för personer sjukskrivna för utmattningssyndrom och lättare depressioner. Syftet har varit att hjälpa människor tillbaka till ett mer aktivt liv och ett socialt sammanhang. Vi har genom konst och kulturhistoria velat ge deltagarna upplevelser, nya kunskaper och insikter samt genom eget skapande velat öppna för samtal och diskussion. Att samtala om ämnen som till exempel hälsa, makt och identitet utifrån olika konstverk kan ge möjlighet att se och reflektera kring sin egen situation. Kultur på recept var tidigare oprövat i länet. Länsmuseets pilotverksamhet visade sig fungera väl och har enligt deltagarna varit till stor hjälp, både när det gäller att aktivera sig, träffa andra och att må bättre.

Kontaktperson: Ingela Jönsson Linke, telefon 026-65 56 67, e-post: ingela.j.linke@xlm.se
Skapar konst - Länsmuseet Gävleborg

Graffiti

Klotter eller konstform beror på vem man frågar. Att få uttrycka sig är livsnödvändigt, men vilka är drivkrafterna hos en graffitimålare? Vem får använda det offentliga rummet? Finns det en plats även för denna form av bildskapande i vår gemensamma offentlighet? Länsmuseet Gävleborg var en av de institutioner som tidigt intresserade sig för dessa frågor och som lyfte fram graffitin som konstform. Vi har genom åren, i samverkan med regionala graffitimålare och nationella profiler inom området, arrangerat utställningar, föredrag, workshops och filmvisningar. Vi har även köpt in ett antal stora graffitiverk, skapade av regionala graffitimålare, till våra samlingar. Och varje år - från maj till september sätter vi upp en öppen graffitivägg på museets gräsmatta. Här är det öppet för alla att måla!

Länk till bildgalleri med bilder från graffitiväggen.
Graffitimålare sprayar ett motiv - Länsmuseet Gävleborg

Skapargrupper för äldre

I samarbete med Humanas äldreboende på Söder i Gävle har vi utvecklat olika aktiviteter för de boende. Med vår konstpedagog startade vi två skapargrupper, en för dementa och en för somatiskt sjuka personer. I övrigt genomför vi kulturhistoriska aktiviteter med inriktning på de boendes närmiljö.

Kontaktperson: Ingela Jönsson Linke, telefon 026-65 56 67, e-post: ingela.j.linke@xlm.se
Hand med pensel som gör en akvarellmålning - Länsmuseet Gävleborg