Samiska platser i Gävleborg

Samer har levt i Gästrikland och Hälsingland under lång tid. Men länets samiska historia är nästan helt okänd. Just nu arbetetar Länsmuseet för att kartlägga samiska kulturlämningar så att platserna kan bli kända och skyddade. Vi vet att det finns mycket kunskap runt om i länet som inte är nedtecknad.

Känner du till spår av länets samiska historia? Hör av dej till oss!


Samer Länsmuseet Gävleborg arbetar med att kartlägga samiska kulturmiljöer i Gävleborgs län. Projektet syftar till att registrera samiska forn- och kulturlämningar i fornminnesregistret – så att de blir kända och skyddade.

Arbetet sker i samarbete med Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, och bekostas av Region Gävleborg och Gästriklandsfonden.


Samernas historia i Gästrikland och Hälsingland

Sedan lång tid tillbaka har Gästrikland och Hälsingland haft en samisk befolkning. Ännu in på 1900-talet har fjällsamer årstidsvandrat hit med sina renar, och tidigare har skogs-samer och ”sockenlappar” varit en naturlig del av samhället. Men trots detta är länets samiska historia till stora delar okänd.

Vi vet dock att det finns mycket kunskap ute i länet som inte är nedtecknad. Känner ni till samiska ortnamn, berättelser och platser som kan kopplas till det samiska kulturarvet? Ta kontakt med oss.

Hjälp oss finna spåren efter en spårlös historia!

Kontakta oss:


Bo Ulfhielm, antikvarie
bo.ulfhielm@xlm.se  
Telefon: 026-65 56 11
Antikvarie

Maria Björck, antikvarie/avdelningschef Kulturmiljö
maria.bjorck@xlm.se   
Telefon: 026-65 56 45 

Inga Blennå, antikvarie, stationerad i Hudiksvall
inga.blenna@xlm.se   
Telefon: 026-655673

Samiska ortsnamn, busstrafikskylt Lappåsen - Länsmuseet Gävleborg