Skapande som livlina

23 januari – 17 februari 2019

Välkommen till vernissage: Onsdag 23 januari 15–17.


Bakom utställningen står föreningen Hjärnkoll Gävleborg

Många människor lider idag av psykisk ohälsa. Ett av Hjärnkolls viktigaste uppdrag är att belysa och informera om detta. Psykisk ohälsa är vanligt, det kan drabba oss alla och är inget att skämmas för. De personer som gjort utställningen lever eller har levt med psykisk ohälsa på olika sätt och skapandet är ett sätt att hantera detta.

Hjärnkoll är ett riksförbund som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Hjärnkoll har ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De föreläser om sina upplevelser och bidrar till att öka öppenheten om psykisk ohälsa. Runt om i landet finns flera regionala Hjärnkollföreningar som på olika sätt arbetar för att förbättra attityderna till psykisk ohälsa.

Vill du veta mer:
www.nsph.se/hjarnkoll
https://www.nsph.se/hjarnkoll/regionalt/hjarnkoll-gavleborg


OM UTSTÄLLARNA

Carola Embretsen vikarierar på Hjärnkoll Gävleborg och är även Hjärnkoll ambassadör och föreläser om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag började måla bilder i programmet Krita under en period när hon hade djup depression och stark ångest. 
”Allt började av en slump, men resultatet blev rätt coolt tyckte jag. Dessutom var det väldigt roligt, givande och avslappnande att måla. För mig handlar målningen inte om resultatet, det spelar ingen roll om det blir estetiskt tilltalande, utan det viktiga är själva resan, hur det känns och hur jag mår när jag målar. Målandet har blivit ett verktyg för att lindra ångest, depression och att öka glädjen i livet. Därför vill jag inspirera andra att börja måla i sin dator.”
 
Anna Wennerberg, född 1985 i Gästrikland. Jag har arbetat som föreläsare och varit aktiv i frågor om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykisk hälsa.
Är nu självlärd multikonstnär med akvarell och akryl som specialitet. Målning är min läkning, livlina och glädjekälla. Jag inspireras av naturen i mitt skapande, särskilt himlar och horisonter.

Cecilia Ingard, bosatt i Björklinge. I mitt måleri förekommer det oftast människor och då speciellt barn. Jag har efter en period i mitt liv då jag mådde psykiskt dåligt, kommit att även belysa psykisk ohälsa och den psykiatriska vården upplevd ur ett patientperspektiv i min konst. Många av målningarna och tekningarna är gjorda på psykiatrisk slutenvårdsavdelning och texterna som står som kontrast till bilderna, är tagna från mina journaler under rubriken ”psykisk status”. Jag arbetar även på en FoU avdelning inom Region Uppsala där jag är samordnare för funktionshinderområdet. Min konstnärliga bakgrund är Nyckelviksskola, Konstfacksskolan och Gerlesborgsskolan. Jag är även medlem i Uppsala konstnärs klubb.


Plats: Länsmuseet Gävleborg, STUDION, entréplan