Skyltning

Överallt omkring oss finns platser och byggnader som bär på spännande berättelser! Länsmuseet arbetar med att ta fram olika typer av informationsskyltar. När du besöker en kulturhistoriskt intressant plats så kan skylten ge kunskap om platsens historia eller byggnadens ursprung. 

Om du vill se ett urval av de platser som är skyltade av Länsmuseet kan du besöka Riksantikvarieämbetets karttjänst platsr.se: 
Länk till skyltade miljöer och byggnader i Gävleborgs län. 

I ett pågående projekt arbetar vi tillsammans med Gävle kommun med att skylta Gävles bebyggelse- och kulturhistoria. Med skyltningen hoppas vi väcka intresset för stadens miljöer. Du hittar ett tjugotal av skyltarna längs Gavleån. Vi har också skyltat bland annat Gasklockeområdet och stadsdelen Sätra.
Länk till skyltade miljöer och byggnader i Gävle.

Här kan du ladda ner foldern som visar var Gävleskyltarna finns. 

Är du fastighetsägare och vill skapa ett mervärde kring din byggnad genom att lyfta fram dess historik på en skylt är du välkommen att höra av dig till oss.

Projektledare Ulrika Olsson, byggnadsantikvarie, Länsmuseet Gävleborg
Tfn 026-65 56 34
E-post ulrika.olsson@xlm.se

Svart plåtskylt med illustration och text i vitt framför kyrka Utsnitt av Gävlekarta där röda punkter markerar placering av kulturhistoriska skyltar.