Smaken och kapitalet

Hedvig Ulfsparres tid och textilsamling
Visas på Länsmuseet Gävleborg t.o.m. 3 januari 2016.
I en tid då massproducerade industrivaror tränger undan det folkliga arvet möts adelsflickan Hedvig Ulfsparre och disponenten på Hofors bruk, Per Eriksson. Hedvig och Per förenas i intresset för den folkliga kulturen. Allmogens textilskatt ska räddas med hjälp av Hemslöjdsrörelsen. Hedvig blir en drivande kraft. Med inspiration av gamla mönster skapas nya textilier för att passa en ny tid. Hedvigs Ulfsparres samling av hemslöjdstextilier från 1900-talets början är Sveriges största.

I och med Hedvig Ulfsparres död 1963 skingrades hennes hem. Hennes tankar på att Kungsgårdens herrgård skulle bli ett textilt centrum infriades inte. Textilsamlingen, ca 10 000 föremål tillföll Nordiska museet men magasinerades först på Forsbacka herrgård. Delar av möblemanget tillföll Gävle Museum (nuvarande Länsmuseet Gävleborg).

När Länsmuseet Gävleborg år 2005 övertog textilsamlingen som gåva från Nordiska museet kunde de tidigare förvärvade möblerna och hela textilsamlingen kopplas samman, inklusive bibliotek och arkiv. Detta finns nu samlat i länsmuseets klimatstyrda magasin på Brynäs.