Arkeologisk undersökning av sockenlappbostället utanför Järvsö

Länsmuseet Gävleborg, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum och Stene byaförening har gjort en arkeologisk undersökning av ett sockenlappboställe utanför Järvsö i Hälsingland finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg.

 
Vid första anblicken ser platsen ut som en vanlig torplämning, men fyndmaterialet visar tydligt att det är samer som bott här i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. De ben som hittades är från får/get och nöt, men det fanns även ben av häst och björn. Detta är en direkt koppling till sockenlappens arbetsuppgifter som hästslaktare och rovdjursjägare.

Det mest spännande fyndet som gjordes är ett hänge i kopparlegering som har hört till en trumma. På den tiden var det förbjudet att använda samiska trummor. Fyndet kan tolkas som att familjen trotsat förbudet. Undersökningen visar tydligt att arkeologin är ett viktigt komplement till de historiska källorna.
 
Länk till filmen: https://youtu.be/GdLzddhWsCM