Studiematerial för skolan

Ladda ned och få information om våra lärarhandledningar och annat studiematerial.

Vill du titta på egen hand och fundera kring olika konstverk?

Vad kan det här konstverket betyda?
Hur är det gjort?
Av vilket material?
Varför ser det ut som det gör?
Vad tänkte konstnären?

Ibland är frågorna många. Kanske vill du veta mer om både verket och konstnären som gjort det? Då kan du använda våra Key Cards! Det är blad i A4-format med en kort introduktion till ett konstverk, följd av reflektionsfrågor och övningar. De är lämpliga att skriva ut och passar även dig som vill titta på egen hand.
Våra Key Cards finns att ladda ned från hemsidan eller låna i receptionen. Vi utökar samlingen kontinuerligt.

KeyCard - Konstsalarna​

Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige


Rekommenderad målgrupp: Årskurs 4-9
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Västmanlands läns museum.

Projektet Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige har producerat en vandringsutställning som berättar om samiska spår i regionerna Dalarna, Gävleborg och Västmanland.

Utställningen bidrar till en ökad kännedom om den äldre samiska kulturen och kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden. Samernas historia inrymmer så många fler berättelser än den etablerade, t.ex. om sockenlappar som yrkesgrupp, om skickliga hantverkare, om ett folk som levt med och av naturen och därför lämnat få spår efter sig.

För skolor som vill arbeta med samiska spår i våra regioner finns det ett arbetsmaterial kopplat till utställningen och hemsidan.

www.ohtsedidh.se/foer-skolan/ ​
Ohtsedidhs affisch och två svartvita foton.En by i världen – förr i tiden


Rekommenderad målgrupp: Från årskurs 3
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg och Hälsinglands Museum, i samarbete med Anna-Clara Tidholm och etnolog Maria Vallström.

Anna-Clara Tidholms bok ”En by i världen – förr i tiden” vill vidga berättelserna om livet på landsbygden och dess sociala sammanhang. Hur såg livet ut för olika befolkningsgrupper på landsbygden i Sverige under andra halvan av 1800-talet?

Tilltalet i boken är öppet och lämnar stort utrymme för egna reflektioner och frågeställningar. Boken vill inspirera barn till att reflektera över sin nära historia.

Vad har hänt på platsen där jag bor?
Hur levde människorna som bodde i dessa hus?
Med vad lekte barnen?
Gick de i skolan?

Till boken finns en lärarhandledning som inspirerar till samtal och fördjupning.

Vad kan närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder?
Hur såg förutsättningarna ut, i natur och miljö, för befolkning och bebyggelse förr i tiden?

En by i världen – förr i tiden
Omslag En by i världenVandringar i Gävle – Upptäck din kulturhistoria

Rekommenderad målgrupp: Grundskolan
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg

Det här materialet är tänkt som en inspiration för lärare som vill använda boken Vandringar i Gävle - Upptäck din kulturhistoria i sin undervisning.

Lärarhandledningen utgår från fem olika temavandringar som rör sig i olika delar av staden och som speglar olika historiska skeenden i stadens historia. Förslagen på uppgifter är valda för att kunna användas i olika ämnen, som historia, samhällskunskap, bild, svenska och teknik. Varje vandring har ett tema och är uppdelad i olika uppgifter för olika årskurser.

Avsikten med uppgifterna är inte att hitta ”rätt” svar på skylten som uppgiften utgår ifrån, utan att skyltens faktauppgifter tillsammans med vad som kan iakttas i området ska ge möjlighet till reflexioner inför de frågeställningar som finns. Använd materialet som en inspiration och plocka det som passar din klass och de teman som ni arbetar med.

Vandringar i Gävle - Upptäck din kulturhistoria
Omslag Vandringar i Gävle
Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Ett pedagogiskt material om källkritik och historiebruk


Målgrupp: Årskurs 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands Museum och Arkiv Gävleborg

Tre händelser i vårt län som alla på sitt sätt bidragit till att förflytta samhällets ståndpunkter under 1900-talets första del. Ljusne 1905, Mackmyra 1906 och Sandarne 1932. De tre berättelserna utgår ifrån hur fackföreningsrörelsen gradvis stärktes och hur föreningsrätten blev en självklar del av överenskommelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Utifrån arkivmaterial som tidningsartiklar, fotografier, vykort, fanor och standar och affischer vill vi visa hur olika sidor skildrade händelserna. Eleverna får göra källkritiska överväganden och undersöka hur historia kan brukas i olika syften.

Studiematerial
Källkritik och historiebruk
Omslag som vidar barnhänder som håller i en nyckelKnacka på i ett kulturarvRekommenderad målgrupp: Barn i yngre förskoleåldern
Producerat av: Litteraturhuset i Sandviken, Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun

I förskolans läroplan ingår att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

Inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv är framtaget för förskolebarn och pedagoger som vill undersöka kulturarvens miljöer. Materialet utgår från författaren Anna-Clara Tidholms barnbok Knacka på. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Studiematerial
Knacka på i ett kulturarv


Rapport
Rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv har tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun. I rapporten gör pedagogen Anna Nirs Westlund reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

Små barns perspektiv på ett kulturarv
Omslag som vidar barnhänder som håller i en nyckel


Finns det en gräns?Rekommenderad målgrupp: Årskurs 9, gymnasiet, vuxenutbildning och folkhögskola
Producerat av: Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands Museum och Arkiv Gävleborg.

Kortfilmen Finns det en gräns?  tar upp frågor kring engagemang, yttrandefrihet, martyrskap och historiebruk. I filmen medverkar Per Wirtén, författare och skribent, Nabila Abdul Fattah, debattör och skribent, Kristina Wicksell, debattör och skribent och Hannes Thelin, gymnasieelev.
Filmare och regissör är Niklas Rydén, Scen Atalante
Filmen är 25 minuter lång.

Syftet med filmen och det pedagogiska materialet är att erbjuda skolor möjlighet att vidareutveckla elevernas förståelse för samtidens aktuella frågor och utveckla sin beredskap inför framtiden. Vi vill även stimulera elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.

Studiematerial
Finns det en gräns  

Hela fimen:

Finns det en gräns? from Scenarkivet on Vimeo.


Nedan finns tre kortversioner av filmen:

Omslag till handledningen Finns en gräns. På omslaget visas utsnitt ur olika utställningar