Trädgårdarna i Axmar Bruk

30 juni – 19 augusti 2018

Välkommen till invigning 
Lördag 30 juni klockan 12  
Arkeolog Inga Blennå, Länsmuseet Gävleborg, inviger.

En utställningen om bruksträdgårdarna och trädgårdsarkeologi.

För att säkerställa skötseln av Axmar bruks trädgårdar behövdes ett vårdprogram. Inom det arbetet gjordes växtinventeringar och arkeologiska undersökningar av trädgårdarna. Historiska kartor visar också ett system av trädgårdsgångar men även odlingsytor som kryddgård, kålhage och fruktträdgård. 

Utgrävningarna gjordes både vid den gamla, nu rivna, huvudbyggnaden och vid det före detta växthuset. Framför den gamla huvudbyggnaden hittades flera generationer av trädgårdsgångar ovanpå varandra. Den äldsta kunde dateras genom ett mynt från år 1670.

Vid före detta växthuset hittades den tidigare entrén där grindstolpar stått på var sida av trädgårdsgången. De fynd som gjordes var bland annat skärvor av handdrejade planteringskrukor och glaserade blomkrukor.


Plats: Axmar Bruk, Båthuset nära Axmarbrygga Havskrog
Öppen varje dag klockan 12–18. 
► Axmarbruk.se