Länsmuseets pallkrageodling på gräsmattan utanför museibyggnaden.Uppdrag och organisation

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt. Vi utför rådgivning, arbetar på uppdrag, driver skolprojekt, producerar utställningar, håller föredrag, tillgängliggör museets samlingar, forskar och arbetar pedagogiskt på olika sätt med alla typer av grupper, främst med inriktning på barn och unga. 

Arbetet kan resultera i till exempel en utställning, ett samtal eller en pallkrageodling ... Det kan dokumenteras i ord och bild eller bli en teaterföreställning, en workshop eller en guidad vandring. Vi arbetar med många olika verktyg och utgår ofta ifrån frågor som är aktuella i vår samtid. Museet förvaltar samlingar som omfattar omkring 2 miljoner bilder, hundratals hyllmeter arkivhandlingar och 80 000 föremål. 

Länsmuseet Gävleborgs vision är:
Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

 
Kulturplan för Gävleborgs län
Den uppdragsöverenskommelse som Länsmuseet Gävleborg årligen tecknar med Region Gävleborg utgår ifrån kulturplanen för Gävleborg 2019–2021, "När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling".

I kulturplanen anges följande regionala kulturpolitiska mål, som ska vara vägledande för den regionala kulturverksamheten:

Länk till Regional Kulturplan för Gävleborg 2019–2021

 
Kulturarvsinstitutionernas gemensamma uppdrag
Länk till Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2020

 

Organisation

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med stiftare från Region Gävleborg, Gävle kommun, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund och Gästriklands Kulturhistoriska Förening. 

Länsmuseet Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom delfinansiering från Region Gävleborg.
Region Gävleborgs logotypGruppbild på museets personal framför en av museets tegelväggar. 26 personer är med på bilden.

Länsmuseets styrelse

Utsedda av Region Gävleborg:
Mats Kolarby, ordförande (S)
Ylva Bandmann, vice ordförande (MP)
Inger Elisson-Wigö (S)
Lena Åberg (L)
Pia Jansson (M)

Utsedd av Gävle kommun:
Norea Persson (MP)

Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund:
Owe Norberg

Länk till kontaktuppgifter.


Länsmuseets årsredovisningar:

Årsredovisning 2018 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2017 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2016 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2015 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2014 Länsmuseet Gävleborg 

Årsredovisning 2013 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2012 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2011 Länsmuseet Gävleborg

Årsredovisning 2010 Länsmuseet Gävleborg