Länsmuseets pallkrageodling på gräsmattan utanför museibyggnaden.Uppdrag och organisation

Länsmuseet Gävleborgs vision
Kulturarven i Gävleborgs län ska betyda mer för fler

På Länsmuseet Gävleborg finns mer än 75 års erfarenhet av 10 000 års historia samlad. Tillsammans med länsinvånarna undersöker vi länets kulturarvsberättelser och miljöer på olika sätt. Vi utför rådgivning, arbetar på uppdrag, driver skolprojekt, producerar utställningar, håller föredrag, tillgängliggör museets samlingar, forskar och arbetar pedagogiskt på olika sätt med alla typer av grupper, främst med inriktning på barn och unga. 

Arbetet kan resultera i till exempel en utställning, ett samtal eller en pallkrageodling ... Det kan dokumenteras i ord och bild eller bli en teaterföreställning, en workshop eller en guidad vandring. Vi arbetar med många olika verktyg och utgår ofta ifrån frågor som är aktuella i vår samtid. 

Museet förvaltar samlingar som omfattar omkring 2 miljoner bilder, hundratals hyllmeter arkivhandlingar och 80 000 föremål. 

Den uppdragsöverenskommelse som Länsmuseet Gävleborg årligen tecknar med Region Gävleborg utgår ifrån kulturplanen för Gävleborg 2019–2021, "När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling". Uppdragsöverenskommelsen är kulturarvsinstitutionernas gemensamma uppdrag.
Länk till Regional Kulturplan för Gävleborg 2019–2021
Länk till Länsmuseets uppdragsöverenskommelse (UÖK) 2020
 

Organisation

Länsmuseet Gävleborg är en fristående stiftelse med Region Gävleborg som huvudman.

Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta stiftelsens samlingar, arkiv, byggnader och depositioner med mera och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall inom Gävleborgs län bedriva och främja kulturminnesvård, såväl på det naturhistoriska området som det kulturhistoriska området, utställnings-, konstbildnings- och pedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder härför.
Länk till Stadgar för stiftelsen länsmuseet i Gävleborgs län​

Länsmuseet Gävleborg ingår i kultursamverkansmodellen genom delfinansiering från Region Gävleborg.

Region Gävleborgs logotyp


Länsmuseets styrelse

Mats Kolarby, ordförande (S)
Utsedd av Region Gävleborg
mats.kolarby@regiongavleborg.se

Ylva Bandmann, vice ordförande (MP)
​Utsedd av Region Gävleborg
ylva.bandmann@gavlegardarna.se

Inger Elisson-Wigö 
​(S) Utsedd av Region Gävleborg
inger.elisson.wigo@gmail.com

Lena Åberg
​(FP) Utsedd av Region Gävleborg
lena.aberg@regiongavleborg.se

Pia Jansson
​(M) Utsedd av Region Gävleborg
pia.jansson@regiongavleborg.se

Norea Persson
​(MP) Utsedd av Gävle kommun
noreaan@gmail.com

Owe Norberg
​Utsedd av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
owe.norberg@gmail.com

Länsmuseets årsredovisning