Utställningar och pedagogik på uppdrag

En utställning kan vara ett utmärkt sätt att väcka intresse för en fråga eller ett ämne. Att producera en utställning som lockar till engagemang samtidigt som den är tillgänglig i sin form och sitt uttryck kräver en del tanke. Länsmuseet har lång erfarenhet av utställningsproduktion och textarbete. Vi har även ett stort bildarkiv och tillgång till egen verkstad och teknisk kompetens för utförandet. Genom museets pedagoger finns även möjlighet att anordna visningar och workshops av olika slag.

Har du behov av en utställning på temat kulturarv i länet? Kontakta oss gärna för en diskussion. 

Länsmuseet arbetar även med olika typer av pedagogiska uppdrag inom kulturområdet. Vi anordnar seminarier, genomför föredrag och kulturmiljövandringar och samarbetar med olika organisationer och företag kring frågor som rör kulturarv – både äldre och samtida. 

Exempel på några av våra senaste uppdrag:

​- Kultur på recept

- Utställningar för Hälsinglands världsarvscenter

etc ...