Vi kan inte tänka på mormor hela tiden

16 juni 2018 – maj 2019

Fotografen Issa Touma och författaren Max Hebert har i fotografier, en kortfilm och texter gestaltat äldre människors relationer, personligheter och åsikter. 

I utställningen växlar perspektiven, från det sårbara och outredda, till det kraftfulla och gränsöverskridande. Arbetet har pågått under flera månader och har på så sätt skapat ett stort förtroende och en närhet till de som har deltagit. 

I utställningen ingår också några fotografier som de deltagande äldre personerna har tagit på varandra och på människor som har besökt dem. 

Ett samarbetsprojekt mellan Länsmuseet Gävleborg, Foajé X och PRO Hamrånge. 

Plats: Länsmuseet Gävleborg, Plan 2