600 år på kyrklig mark

Heliga Trefaldighets kyrka med några låga trähus framför.
Stapeltorget före 1869 års brand. Storkyrkan Heliga Trefaldighet sedd från Stapeltorget. Djurläkare Lundins hus. Foto ur museets samling: XLM.D70
Vandring kring Heliga Trefaldighets kyrka med Ingela Broström

Redan på 1400-talet byggdes Gävles första kyrka på platsen där den nuvarande Heliga Trefaldighetskyrkan ligger. Under de 600 år som gått har kyrkan manifesterat sin närvaro genom nya byggnader för olika ändamål. Här finns prästgård och komministergård, likvagnsbod, församlingshus och administrationsbyggnader. Ett gravkor påminner om den tid då stadens begravningsplats låg här.

Samling utanför Heliga Trefaldighets kyrka.

Stadsvandring i samarbete med Gävle kommun. Favorit i repris! Vandringen gavs första gången 17 maj i år.

Hitta hit

INFORMATION