Byggnader i arkiv och på stan – från 1600-tal till idag

En brädbit med ett meddelande från en snickare som var med och byggde det nya posthuset i Gävle 1911.
Brädbit där en snickare ger sin syn på det nya posthuset år 1911. Fotograf: Evelin Skoglund.

Stadsvandring i Gävle

Arkiv Gävleborg och Länsmuseet Gävleborg har grävt fram arkivmaterial om några av Gävles mest intressanta byggnader. Följ med på en spännande stadsvandring!

Under vandringen betraktar vi husen utifrån och in, arkitekturen och konstruktionen. Med hjälp av ritningar och annat arkivmaterial kan vi återge en sorts röntgenbilder av byggnaderna. – Hur är de uppbyggda? Vi besöker museibyggnaden, det gamla posthuset, Gevaliapalatset och Heliga Trefaldighets kyrka.

Vandringen inleds på Södra Strandgatan 20, på museitomten. Ciceroner: Ingela Broström, byggnadsantikvarie och chef för den publika avdelningen Länsmuseet Gävleborg. Anders Wesslén, chef för Arkiv Gävleborg. 

Program:
12:00 Inledning vid Länsmuseet Gävleborg.

13:30 Avslut vid Heliga trefaldighets kyrka.
Beräknad gångsträcka: 1,3 km.

Kafé och toaletter finns i museibyggnaden, som har öppet från kl. 12:00 till 16:00.

Arkiv Gävleborgs webbsida.

Hitta hit

INFORMATION