”Det gäller att vara optimistisk som fiskare”

Fyra fiskare hänger nät.
Bönan, Lövgrund. På Gistvallen. Från vänster fiskarna Gustaf Söderberg, Per Söderhäll, August Hedberg och Vilhelm Westling. Foto ur museets bildsamling, XLM.D69
Föredrag om kustfisket i Gävleborg i nutid och dåtid. Med etnologen Hannah Norregärd.

Kustfisket har en lång historia längs med Norrlandskusten. Fisket bedrivs än idag kustnära och inriktas i första hand på strömmingen. Längs med Gävleborgs kust kämpar idag kustfiskare med att få utöva sitt yrke trots utmaningar och svårigheter. Kommer kustfisket att finnas kvar i framtiden?

Kom och lyssna till ett föredrag som baseras på nya och äldre intervjuer med verksamma kustfiskare från Gävleborg. Varmt välkommen att följa med på en historisk resa i nutid.

Hitta hit

INFORMATION