Ett ”Hej!” kan göra någons dag

En vit vägg med sex små tavlor med ansikten och kroppar
Foto från utställningen i Studion.

Vad innebär det att tillhöra en minoritet?

Visning av elevers utställning i Studion.

Elever från årskurs 9 på Nynässkolan i Gävle har funderat kring och uttryckt sina egna tolkningar av minoriteter. Gävle Kommun står bakom utställningen, som producerats i samarbete med Sandra Englund från Gävle Kulturskola.

Sandra och ett par av eleverna ger en visning av utställningen.

 

Programmet kan komma att ändras med kort varsel om pandemiläget förvärras. 

Hitta hit

INFORMATION