Ett ”Hej” kan göra någons dag

Nynässkolans årskurs 9 ställer ut i Studion

Vad innebär det att tillhöra en minoritet? Vem är i minoritet? När och var?

Nynässkolans årskurs 9 försöker ge svar på frågorna i sin utställning i Studion på museet.  Sandra Englund från Gävle Kulturskola har lett arbetet med eleverna och projektet är en samverkan med Gävle Kommun inför årets Minoritetsvecka.

Eleverna uttrycker sina egna tolkningar av minoriteter. Genom ett digitalt skapande försöker svara på vem som är i minoritet, var och när? Vad innebär det att tillhöra någon av Sveriges nationella minoriteter? Är det viktigt och varför?

Utställningen pågår mellan den 29 september till den 17 oktober.

Läs mer om Minoritetsveckan här.

Hitta hit

INFORMATION