Fiskarkapell längs Norrlandskusten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Föredrag i orangeriträdgården, Axmar brukscafé, Axmar bruk.

I hundratals år begav sig en stor del av Gävles befolkning varje år norrut längs Norrlandskusten för att fiska. I ett antal av dessa fiskelägen byggdes fiskarkapell – små träbyggnader för att fiskarbefolkningen skulle kunna hålla andakt och gudstjänst. De äldsta bevarade kapellen är från 1600-talets början. Fiskarkapellen utgör idag ett av kustens allra bäst bevarade kulturarv, som årligen lockar mängder av besökare, men nästan alla kapell används fortfarande för gudstjänster, bröllop och dop under sommaren. Mellan Bönans fiskeläge i Gästrikland och Skags fiskeläge i Ångermanland finns idag 29 bevarade fiskarkapell och dessutom finns spår och lämningar efter ett tiotal försvunna kapell på andra platser. Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och arkeolog Bo Ulfhielm har på uppdrag av Uppsala och Härnösands stift undersökt alla dessa kapell och platser samt skrivit två böcker om kapellen och deras historia.

Följ med på en spännande resa till fiskarkapellen genom föredraget som hålls av byggnadsantikvarie Daniel Olsson från länsmuseet.

Arrangör: Föreningen Hyttan i samverkan med Länsmuseet Gävleborg.

Föreningen Hyttans hemsida. 

Hitta hit

INFORMATION