Historien händer här – Den nakna kroppen

Utsnitt ur August Jernbergs målning 'Naken tiggare', 1800-tal
Utsnitt från August Jernbergs målning 'Naken tiggare', 1800-tal, odaterad.

Föredrag med Hans Lindholm Öjmyr

Skönhet, skröplighet och ideal i länsmuseets konstsamling.

Att avbilda den mänskliga kroppen har och är en återkommande utmaning för många konstnärer. Vilken kropp ska det vara? Det finns ideal, anti-ideal och alldeles vanliga kroppar. I föreläsningen ges prov på några olika ideal och “kända kroppar” i konstens historia, allt speglat genom den fantastiska konstsamlingen i Länsmuseet Gävleborg.

Föredrag med museichef Hans Lindholm Öjmyr.

Ett samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Hitta hit

INFORMATION