Historien händer här: Offentliga avrättningsplatser

Föredrag med Desirée Kjellberg, Sveriges Fängelsemuseum

Om dödsstraffet i Sverige fram till 1876.

Fram till 1876 hade vi offentliga avrättningar i Sverige, med syfte att avskräcka andra från att begå brott. Den dödsdömde skulle avrättas i den bygd där brottet begåtts, och kvarlevorna grävdes därefter ned på platsen. Många av dessa avrättningsplatser och galgbackar är idag bortglömda och igenväxta. Under 2017-2019 drev Sveriges Fängelsemuseum i Gävle ett projekt där de tillsammans med hembygdsforskare och länsbor identifierade dessa platser i Gävleborgs län, för att se på vilka historier platserna bar på. Med hjälp av historiska kartor, kyrkböcker, domböcker och muntlig traditionen identifierades 44 avrättningsplatser och galgbackar i länet. Namnen på över 150 personer som har blivit avrättade på dessa platser samlades in under projektet.

Föredrag med Desirée Kjellberg, museichef på Sveriges Fängelsemuseum.

Sveriges Fängelsemuseum

Ett samarbete mellan Länsmuseet och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Arkiv Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum medverkar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Hitta hit

INFORMATION