Historien händer här: Om att vara bonde i Gävleborg under 1900-talet

Föredrag med Elisabet Olinder

"Det bästa med att vara bonde är friheten och det sämsta med att vara bonden är bundenheten."

Under 1900-talet har det svenska jordbruket förvandlats till en högteknologisk näring där allt färre människor producerar allt mer. Samtidigt har jordbruket blivit ett politiskt spelfält med komplicerade regelsystem som påverkar den enskilde bondens möjligheter att försörja sig och fatta egna beslut. Vad var det som satte igång industrialiseringen på landsbygden? Och hur har människorna och deras livsmiljö påverkats av mekaniseringen? 

Föredrag med museets pedagog Elisabet Olinder.

Ett samarbete mellan Länsmuseet och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Arkiv Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum medverkar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

 

Hitta hit

INFORMATION