Historien händer här – Ritningar ur arkiven

Föredrag med Anders Wesslén, arkivchef Arkiv Gävleborg.

Husen förklarade. Ritningar, konstruktioner och material.

Hur byggdes husen i Gävle under 1900-talets första hälft? Vilka hus har försvunnit och vilka byggnader finns ännu bevarade i arkiven? Anders Wesslén presenterar ett antal byggnadsritningar ur arkiven efter kända och okända arkitekter, konstruktörer och byggnadsfirmor. Och: hur tyder man en konstruktionsritning från 1930-talet? Vilka material användes då, men inte längre?

Anders Wesslén arbetar som arkivchef på Arkiv Gävleborg.

 

Ett samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

 

Hörsalen har 100 sittplatser. Salen öppnas 15 minuter innan föredraget.

 

Ett samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

 

Hörsalen har 100 sittplatser. Salen öppnas 15 minuter innan föredraget.

 

Föredraget livestreamas via Youtube: Länk till livestreamen

Ritning inför ombyggnation av Sjömanskyrkan i Gävle 1937, utförd av arkitekt Ivar Lundberg, ur Gävle EFS Missionsförenings arkiv.

Hitta hit

Information