Ingenjören på Gävle slott

"Sven Lübeck Landshövdingen i Gävleborgs Län", målning av Manne Östlund, 1930. Foto ur museets bildsamling XLM.CL015117-2

Föredrag med länsarkivarie Anders Wesslén

Om föreningsmänniskan och landshövdingen Sven Lübeck.

Sven Lübeck, föreningsmänniska och landshövding i Gävleborgs län. Ett föredrag om nordiskt samarbete, vattenkraft och ingenjörskonst i början av 1900-talet.

Föredraget är ett samarrangemang med Föreningen Norden Gävle som grundades 1926. Sven Lübeck var lokalföreningens första ordförande.

Hörsalen har 100 sittplatser.

Webbsida för Föreningen Norden Gävle

Webbsida för Föreningen Norden

Hitta hit

INFORMATION