Kallmyrs Godtemplarhus invigs som byggnadsminne

En röd byggnad i L-form
Godtemplarhuset i Kallmyr.
Välkommen på invigning av byggnadsminnet Kallmyrs Godtemplarhus beläget cirka 1 mil sydväst om Ljusdals centrum.

En av länets allra bäst bevarade folkrörelsebyggnader ligger i byn Kallmyr, cirka 1 mil sydväst om Ljusdals centrum. Huset byggdes 1908 som en nykterhetsloge för Godtemplarrörelsen. Logeverksamheten i Godtemplarhuset upphörde redan 1941, men byggnaden används fortfarande som en samlings- och möteslokal i bygden.

Länsmuseet Gävleborg fick i uppdrag att utföra byggnadsminnesutredningen som ledde fram till att huset nu skyddats som byggnadsminne av länsstyrelsen. Under dagen invigs byggnadsminnet med tal, kaffe och tårta. Folkmusikgruppen Draupner ger en invigningskonsert. Visning av huset ges av Föreningen Ljusbringaren som äger huset.

Biljetter till dagen kan bokas i förväg eller (om platser finns lediga) köpas på plats.

För mer utförlig information och program, läs mer på föreningens hemsida här.

Information finns också på föreningens Facebooksida.

Hitta hit

INFORMATION