Kerstin Hesselgren – banbrytare i politik och yrkesliv

Svartvitt foto på Kerstin med penna och papper framför sig
Kerstin Hesselgren

Föredrag i samband med demokrativeckan

Ann Nilsén, tidigare intendent och pedagog på Länsmuseet Gävleborg, berättar om Kerstin Hesselgrens liv och verksamhet.  

Att förbättra kvinnors villkor i arbete och vardagsliv var Kerstin Hesselgrens ledstjärna, både i yrkeslivet och i politiken. Kerstin växte upp i Hofors, där hennes far var bruks- och distriktsläkare. Efter att ha utbildat sig i England blev hon Sveriges första kvinnliga yrkesinspektris 1912. Efter riksdagsvalet 1921 blev hon den första kvinnan som tog plats i riksdagens första kammare. Kerstin Hesselgren var helt enkelt först med det mesta.   

Programmet kan komma att ändras med kort varsel om pandemiläget förvärras. 

Hitta hit

INFORMATION