Klara Lindh – en drivande kraft i rösträttskampen

Svartvitt foto på Klara Lindh och en hund
Klara Lindh

Föredrag i samband med demokrativeckan

Länsmuseets Ingela Broström samtalar med Klara Lindhs barnbarnsbarn Eva Ahlkvist.

År 1909 bestämde sig Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt för att använda pressen som kanal för opinionsbildning. Klara Lindh i Gävle fick uppdraget att bli redaktör för artikelserien, som distribuerades av Gefle Dagblad och publicerades i mer än 30 svenska dagstidningar. Man räknar med att 600 000 personer läste artiklarna under perioden 1909-1920. Klara Lindhs betydelse för rösträttsrörelsen kan inte överskattas. Ändå hör man sällan hennes namn nämnas bland rörelsens pionjärer. Men i Klaras släkt har berättelsen hållits levande.  

Programmet kan komma att ändras med kort varsel om pandemiläget förvärras. 

Hitta hit

INFORMATION