Historien händer här: Så har vi bott i Gävle

Föredrag med Ingela Broström

Hem och bostäder ur länsmuseets bildsamling.

Våra bostäder ger en tydlig bild av hur samhället har förändrats genom tidernaGävle har borgerliga paradvåningar existerat sida vid  sida med ohälsosamma fattigkvarter. I början av 1900-talet var bostadsstandarden den sämsta i landet, men 50 år senare hade utvecklingen vänt. Nu byggdes det välutrustade lägenheter för alla samhällsklasser i hela staden

Ingela Broström, chef för Länsmuseets publika avdelning, berättar om bostadens utveckling i Gävle från 1700-talet till 1960-talets rekordår.   

Ett samarbete mellan Länsmuseet och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. Arkiv Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum medverkar. Vi reserverar oss för eventuella ändringar

Hitta hit

INFORMATION