Samiska kulturmiljöer i Gävleborg

Renar i vinterlandskap med hälsingegård i bakgrunden
Foto från när samerna passerade Bergsjö i Nordanstig.

Om länsmuseets arbete med länets samiska miljöer

Föredrag på Konsthallen, Kulturcentrum i Sandviken.

Sedan lång tid tillbaka har Gästrikland och Hälsingland haft en samisk befolkning. Ännu in på 1900-talet har fjällsamer årstidsvandrat hit med sina renar. Ännu tidigare var skogs-samer och ”sockenlappar” en naturlig del av samhället. Men trots detta är länets samiska historia till stora delar okänd.

Under flera år har länsmuseet arbetat med att kartlägga samiska miljöer i landskapet, bland annat genom arkeologiska undersökningar av ett så kallat sockenlappboställe.

Länsmuseets arkeolog Maria Björck berättar om de arkeologiska undersökningarna.

Läs mer om samernas historia i länet här. 

Programmet kan komma att ändras med kort varsel om pandemiläget förvärras. 

Hitta hit

INFORMATION