Vad vet vi om den snåriga dateringen av Söderala kyrka?

En man som borrar i timret på kyrkvinden.
Daniel Åkerman, Gamla Trähus, under arbetet med borrning för årsringsdatering.
Söderala kyrka hör till en av Hälsinglands äldsta bevarade stenkyrkor. Välkommen till högmässa med efterföljande föredrag om hur dateringen gick till.

Söderala kyrka är sannolikt en av Hälsinglands äldsta bevarade stenkyrkor. Men hur gammal är den egentligen? I december 2019 togs borrprover för årsringsdatering av virke i kyrkobyggnaden. Proverna analyserades sedan hos Lunds universitet. Många gånger kan årsringsdatering ge mycket exakta dateringar, men så var det tyvärr inte alls här. Timmerman Daniel Åkerman från byggnadsvårdsfirman Gamla Trähus och byggnadsantikvarie Daniel Olsson från länsmuseet berättar om undersökningarna och visar bilder på medeltida virkesdelar som finns på kyrkans vind. Samarbete mellan Söderala pastorat, länsmuseet och Gamla Trähus.

Plats: Söderala kyrka och sockenstuga, Söderala.

Klockan 11: Högmässa, därefter kyrklunch och föredrag.

Kostnad för lunchen: Rekommenderad gåva till Ukraina på 100 kronor.

 

 

Hitta hit

INFORMATION