Visning av Sörbygravfältet i Årsunda

Höga tallar i en gräsklädd slänt
Sörbygravfältet i Årsunda

Visning i fält

Visning i Årsunda i samband med Kulturarvsdagen 2021.

Kulturmiljöpedagog Richard Schill visar Sörbygravfältet i Årsunda, vilket är ett av Gästriklands största gravfält från järnåldern. Under visningen får du lära dig mer om gravskick och järnframställning under järnåldern. Var kan stormannagården ha legat och vilka arkeologiska fynd har gjorts på platsen?

Visningen ges i samband med Kulturarvsdagen som är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang där lokala arrangörer medverkar och bjuder in allmänheten till hundratals olika kulturarvsarrangemang från norr till söder i hela landet. Årets tema är ”Kulturarv för alla”. Läs mer om Kulturarvsdagen här.

Samling vid Årsunda kyrkas parkering kl 14. Området är inte tillgänglighetsanpassat.

 

Programmet kan komma att ändras med kort varsel om pandemiläget förvärras.

Hitta hit

INFORMATION