Museets graffitivägg

Grafittivägg och museets tegelbyggnad i solsken och grönskande gräs

Graffitiväggen

Varje sommar sätter vi upp en graffitivägg på museets tomt. Alla är välkomna att måla på den – ta med egen färg. Konstformen är snabb och verk målas över med nya. Det är väldigt roligt att ta del av målningarna, så tagga dem gärna med #graffitiartgavleborg på Instagram, så finns de på så vis kvar för framtiden!

Graffitiväggen 2022


Väggen är på plats. Välkommen att måla!

Länsmuseet Gävleborg arbetar med graffiti som konstform sedan många år. I våra samlingar har vi ett antal graffitiverk och vi har haft flera utställningar, föredrag och workshops på temat.

I museets tillgängliga entré kan alla ta del av ett graffitiverk som skapades inför museets nyinvigning hösten 2017. Målningen är skapad av Johan Nyström, Johan Hörberg och Johan Nora, samtliga från Gävle. Inspiration till målningen är hämtad från 1970-talets amerikanska graffiti med kraftigt uppförstorade former.

Föregående
Nästa

INFORMATION