Axmar bruk 350 år

svartvitt foto. Hyttarbetare sitter uppradade framför byggnad.
Hyttarbetare vid Axmar bruk.

Nedslag i brukets historia

Som en del i Axmar bruks jubileumsår visas en utställning i Hyttan under sommaren. 

Vi presenterar några nedslag i historien om bruket. Från år 1671 då järnframställningen startade fram till idag när bruket är kulturreservat och turistmål. 

Se historiska föremål med anknytning till Axmar bruk. I Hyttan visas också ett bildspel om brukets utveckling, kolning, järnframställning och byggnader förr och nu.

INFORMATION