Demokrati på flera sätt

Modell av en stad gjord i kartong

En utställning av Rapatac Gävle

Utställning i Studion

 

Under höstterminen 2021 och vårterminen 2022 har barn och ungdomar på Rapatac Gävle arbetat inom demokratitemat. Deltagarna kunde fördjupa sig och få mer kunskaper om vad det innebär att leva i en demokrati. 

Genom olika aktiviteter, besök, gäster och event som organiserades med hjälp av ungdomsambassadörer kunde barn och ungdomar diskutera, söka information och lära sig demokratiska begrepp som gav dem mer förståelse om hur demokrati fungerar, hur viktigt är det att engagera sig i sociala frågor och hur viktigt är de i att bygga och påverka samhället.

Det var ett år fullt av lärdomar, häftiga erfarenheter för ungdomarna som besök till Riksdagen samt att vara delaktiga i en viktig undersökning om vad boende på Nordost tycker om demokrati och vikten av att rösta.
Ta gärna med vårt häfte och gör en demokratisk resa av vårt projekt.

Logo för studion men texten Studion utställningsrum för barn och unga.

INFORMATION

STUDION