Ett ”Hej” kan göra någons dag

Två datorskärmar. På den ena syns en kvinna klädd i samisk dräkt. Den andra skärmen viisar ett motiv i rött och en hand som arbetar med motivet på skärmen.

Ett "Hej" kan göra någons dag

Vad innebär det att tillhöra en minoritet? Vem är i minoritet? När och var?

Det är frågor som elever från Nynässkolans årskurs 9 försöker svara på i en utställning som visas i Studion på Länsmuseet Gävleborg.

Utställningen startar onsdag den 29 september, på Resandefolkets Dag. Sandra Englund från Gävle Kulturskola har lett arbetet med eleverna och projektet är en samverkan med Gävle Kommun inför årets Minoritetsvecka.

Eleverna uttrycker sina egna tolkningar av minoriteter. Genom ett digitalt skapande försöker svara på vem som är i minoritet, var och när? Vad innebär det att tillhöra någon av Sveriges nationella minoriteter? Är det viktigt och varför?
 
Logo för studion men texten Studion utställningsrum för barn och unga.

STUDION