Fiskare – finns det en framtid?

Svartvit bild av tre fiskare som drar upp ett strömmingsnät i en båt

En utställning om kustfisket i Gästrikland

När åt du en strömming senast? En av våra mest älskade fiskar har blivit en alltmer sällsynt gäst i fiskdisken och på restaurangmenyn. 

Strömmingen har spelat en viktig roll i Sveriges historia. Redan på 1500-talet pågick ett omfattande strömmingsfiske vid Norrlandskusten, där borgarna från Gävle tillhörde de mest aktiva. När nya städer grundades vid Norrlandskusten ökade konkurrensen om fiskeplatserna. Men ända fram till 1800-talets slut fortsatte Gävlebor att segla upp till norra Ångermanland för att fiska under sommarsäsongen.   

Fortfarande sker fisket i Gävleborg nära kusten och är i första hand inriktat på strömming. Vissa perioder under 1900-talet har varit goda år för fisket, men under de senaste årtiondena har förutsättningarna förändrats. Strömmingsbestånden i Östersjön minskar och bland de få yrkesfiskare som finns kvar vid Gävleborgskusten finns en stor oro för framtiden. Strömmingen har blivit ett aktuellt debattämne. Bland riskfaktorerna för strömmingen finns överfiskning och de ökande stammarna av säl och skarv. Kommer kustfisket att finnas kvar i framtiden? 

Utställningen ger ett historiskt perspektiv på kustfisket i Gästrikland, från 1500-talets välmående borgarfiskare till nutidens hårt pressade fiskeföretagare. Den visar också hur fiskaren har blivit ett av de mest folkkära och lättillgängliga motiven i konsten.    

Utställningen har producerats i samarbete med Gävle Gille och fiskare i Gästrikland.  

Målning i ram. Man i profil med keps, halsduk och pipa.
Fiskargubbe målad av konstnären August Andersson från Gävle 1950.

INFORMATION